اثنی عشریه در نقد و رد صوفیه و فلاسفه و عرفان‌های کاذب

پربیننده ترین مطالب

قسمت هشتم

سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۰۰ ق.ظوقایع و اتفاقاتی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام رخ داد


قسمت هشتم


بعد از شهادت امام حسین علیه السلام دو یا سه ماه از بامداد تا غروب آفتاب ،  مردم می دیدند که گوئیا دیوارها به خون آغشته اند...


منابع :

تذکرة الخواص : ۲۸۴

الکامل فی التاریخ : ۳/۳۰۱

البدایة و النهایة : ۸/۱۷۱

الفصول المهمّة : ۱۷۹

اخبار الدّول : ۱۰۹

احقاق الحقّ : ۴۶۶ـ۴۶۷ / ۱۱