اثنی عشریه در نقد و رد صوفیه و فلاسفه و عرفان‌های کاذب

پربیننده ترین مطالب


سنی‌های بلاد اندلس (سرزمین ابن عربی و ...) ناصبی هستند و در عاشورا هلهله و رقص می‌کنند !!!


مرحوم محمد جعفر بهبهانی آل آقا می‌نویسد:


صاحب کامل بهایی که از اجله علماء ما بود و پیش از هفتصد هجری اندکی عصر او بوده در کتابش که نام او کامل بهایی است و همچنین شیخ اجل ابو الفتح کراجکی که از علماء ما بوده و در چهارصد هجری عصر او بوده در کتاب تعجب که از تألیفات او است ذکر کرده‌اند سنی بلاد اندلس چنان سنی ناصبی هستند که در شب و روز عاشورا و تاسوعا سر گاو مرده را بالای چوب بلندی می‌کنند و می‌گردانند درب خانه‌ها و کوچه و بازارها و اجامره مردم و اطفال جمعیت بسیار در دور از سر هلهله کنان و رقص کنان و نای و سرنای و طبل زنان می‌گردانند به تشبیه سر جناب سید الشهداء علیه السلام و درب خانه‌ها که می‌رسند این را می گویند: یا سنی المرؤسه اطعمنا المطنفسة. یعنی ای خانم رئیس خانه طعام ده ما را از اغذیه فاخره و خوب که درست کرده و در جمیع خانه‌ها انواع و اقسام غذاهای فاخرہ حاضر و مهیا می‌کنند و به آن‌ها می‌دهند و در بعضی لفظ مرؤسه را صفت خانم ندانند و گویند مرؤسه عبارت از همان سر گاو است.


رد صوفیه، تألیف محمد جعفر بهبهانی آل آقا، صفحه ۹۹-۱۰۰، چاپ انتشارات اعتقاد ما